Partnerzy

Wzrastające wymagania przemysłu w zakresie jakości w bardzo dużej mierze wpływają na rozwój globalnego rynku aluminium.


Dlatego przy wyborze naszych partnerów przedstawicielskich, dominującym kryterium jest nowoczesna technologia wytwarzania i całkowite skoncentrowanie się na osobie klienta.


Dodając pełną niezależność giełdową naszych partnerów jak i ich elastyczność w dostawach i sprawne zarządzanie gwarantujemy trwałość sukcesów.