Firma -> Jakość i środowisko

Wszystkie oferowane materiały spełniają wymagania norm europejskich w zakresie stopów, tolerancji wykonania oraz cech wytrzymałości.


Aby sprostać oczekiwaniom jakościowym naszych klientów, wymagamy od wszystkich firm partnerskich posiadania  certyfikatu  ISO 9001:2000. System zarządzania jakością podlega cyklicznemu postępowaniu certyfikacyjnemu.


Ciągły pomiar procesów produkcji i nowoczesne wyposażenie laboratorium gwarantują spełnienie oczekiwań odbiorców.


Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na aluminium na świecie, przerób złomu jest bardzo ważny, nie tylko pod względem ekonomicznym, ale też ekologicznym.


Nasi partnerzy deklarują zredukowanie negatywnego wpływu na otoczenie poprzez systematyczne doskonalenie technologii produkcji oraz prowadzenie nowoczesnej polityki środowiskowej.


Ważnym celem wszystkich procesów produkcyjnych jest zmniejszenie zużycia surowców i czynników energetycznych oraz minimalizacja odpadów.